Sign In
We'll never share your email with anyone else.
Reset Password

Enter your email address and we'll send you a link to reset your password.

Back to Sign In
Poster Nhím Sonic 2 2022

Nhím Sonic 2 2022

Nhím Sonic 2 là sự tiếp nối của siêu phẩm live-action trước, khi ác nhân Robotnik đã thoát được khỏi hành tinh Nấm và mang đồng bọn nhím đỏ Knuckles tới Trái Đất "gây chuyện". Trong khi đó, nhím Sonic cũng có thêm một gương mặt cùng đồng hành chống lại kẻ xấu, bảo vệ hành tinh là người bạn Tails.

Tải xuống : MKV
Tải xuống : MP4

Phim Tương Tự

Đề xuất Phim